Privacy

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE SITE-UL 1MUSIC.RO

 

În vigoare începând cu data de 25 mai 2018

În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte:

 

1. CINE SUNTEM

 

2. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 

3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

4. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

 

5. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE

 

6. INFORMAȚII DE CONTACT

 

7. COOKIE-URI

 

8. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

 

 

1. CINE SUNTEM

 

RCS & RDS S.A. (denumită în continuare „RCS” sau „noi”) este o societate pe acțiuni de naţionalitate română, cu sediul în București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, sectorul 5, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994, cod unic de înregistrare RO 5888716.

 

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului http://1music.ro/ (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.
Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi . Prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu website-ul nostru. Aceste prevederi nu acoperă şi situaţia concursurilor publicitare.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

 

Dacă vreţi să citiţi despre cookie-urile pe care le folosim în website, mergeţi la secţiunea 7 COOKIE-URI.

 

2. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Website-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puţin 18 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale copiilor.
Atunci când vizitaţi website-ul nostru, prelucrăm următoarele date care vă privesc :

2.1 Utilizarea website-ului 2.2 Când comentaţi la articolele noastre

2.3 Când folosiţi formularul de contact

2.4 Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

 

2.1 Utilizarea website-ului

 

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere -jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate.
Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site -ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.
De asemenea, website-ul nostru utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secţiunea 7 mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie -urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri (Secţiunea 7).

 

2.2 Când comentaţi la articolele noastre

 

Dacă alegeţi să comentaţi la articolele de pe website, vom prelucra numele dumneavoastră, adresa de email, textul comentariului şi condul captcha solicitat. Numele şi comentariul sunt postate public (acesta fiind chiar scopul ideii de a comenta), iar prelucrarea este făcută în interesul nostru legitim de a asigura un spaţiu de discuţii cu privire la materialele publicate. Adesa de email şi codul captcha sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a asigura unicitatea identităţilor declarate, şi pentru a ne asigura ca în spatele comentariului este un om nu un algoritm.
Datele colectate şi care nu sunt publice nu sunt partajate cu alte entităţi şi nici nu sunt transferate înafara Uniunii Europene.
Prelucrarea datelor are loc pe întreaga perioadă de viaţă a site -ului.

 

2.3 Când folosiţi formularul de contact

 

Ne puteţi transmite mesaje prin intermediul formularului de contact din website. Dacă recurgeţi la această metodă, vom prelucra numele, adresa de email, mesajul şi codul captcha pentru a putea să vă citim mesajul şi să putem răspunde, dacă e cazul. Datele sunt stocate în România.

 

2.4 Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră

 

Ne puteți vizita pagina de internet fără a completa nicio dată personală, dar acest lucru nu înseamnă că datele observate despre dumneavoastră nu se vor prelucra (acolo unde este cazul, sub condiţia de a vă da consimţământul în acest sens) . Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul min im de informații de care avem nevoie.

 

3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. RCS va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul cookie-urilor, această retragere se poate face din browser (vedeţi secţiunea 7.3), în plus faţă de modalitatea de contact prevăzută la secţiunea 6 de mai jos.

(b) Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într -o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European, dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European.

(c) Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta în modalitatea prevăzută la secţiunea
6 de mai jos.

(d) Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau

vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verifică m dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

(e) Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem da tele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;

datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și

transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit au tomat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveț i dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă:

(i) Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

(ii) Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

(iii) Datele cu caracter personal au fost pre lucrate ilegal;

(iv) Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(g) Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

 

Vă rugăm să rețineți:

 

Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de o luna, perioadă care poate fi prelungit cu maximum 2 luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea 6 de mai jos.

 

4. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

 

Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la:

 

Nume:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal

Adresă:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefone:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

 

5. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE

 

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale.

 

5.1 Dezvăluirea datelor către terți

 

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi :

(a) Societăți care ne oferă servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de publicitate pe site, furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă. O listă a acestora poate fi obţinută la cerere. În ce priveşte societăţile care plasează cookie -uri prin intermediul website-ului, găsiţi aceste informaţii în secţiunea 7 mai jos.

(b) Alte entitaţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți:

(a) În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

(b) Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(c) în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială , de exemplu în cazul în care RCS (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele personale deţinute de RCS vor constitui unui dintre activele transferate;

(d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;

(e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

 

6. INFORMAȚII DE CONTACT

 

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice
cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor personale :

 

În atenţia:

Responsabil cu protecţia datelor personale

Email:

responsabilprotectiadatelor @rcs-rds.ro

Adresă:

București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2,

sectorul 5

 

 

7. COOKIE-URI

 

7.1 Ce sunt şi de ce folosim cookie-uri?

 

Cookie-urile sunt fișiere text amplasate pe computerul sau dispoziti vul dumneavoastră mobil atunci când ne accesați pagina de internet. Cookie -urile proprii (first party) sunt setate pe domeniile pe care le vizitați la momentul respectiv. Cookie -urile terţe (third party) sunt setate pe alte domenii decât cele ale paginilor de internet pe care le vizitați, cum ar fi cookie-uri setate de serviciile folosite de domeniul vizitat. Informațiile colectate de cookie-uri nu reţin numele, datele completate în formulare sau alte date personale de acest gen, însă conţin un ID unic pentru a deosebi un vizitator faţă de altul, ceea ce face ca acest ID să fie dată cu caracter personal.

Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat sau ce produse ai adăugat în coşul de cumpărături. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare, şi sunt active în mod automat, nefiind condiţionate de acordul vizitatorului .

Acestea sunt cookie-uri de analiză colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie -uri ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de înaltă calitate și totodată ne permit să măsurăm audiența paginilor de internet. Ele au rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina noastră de internet. Chiar dacă cookie-urile sunt unice, statisticile de utilizare a website- ului nu sunt legate de persoane individuale.

Pentru a alege să nu mai fiți urmărit de Google Analytics vă rugăm să vizitați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

În al treilea rând, atunci când integrăm în site plug-inuri ale reţelelor de socializare, acestea plasează cookie-uri social media pentru a permite redarea conţinutului (de ex.
youtube, soundcloud), pentru a-ţi da posibilitatea să te loghezi folosind un serviciu terţ (de ex. Facebook sau Google), precum şi pentru a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

Un al patrulea motiv important pentru care folosim cookie -uri este pentru a permite personalizarea publicităţii online. Personalizarea publicităţii este modul în care funcţionează industria online în prezent, şi care permite website -urilor să nu perceapă taxe de la vizitatori, ci să se finanţeze din publicitate. Or brandurile care îşi fac publicitate sunt interesate să ajungă la categoriile de audienţă relevante pentru produsele şi serviciile lor, ceea ce înseamnă selecţia unor anumite categorii de vizitatori către care să se afişeze reclamele respective. De regulă, prin selecţia acelor categorii brandurile nu p relucrează date personale, însă profilul care se creează despre vizitatori are la bază datele colectate prin intermediul cookie-urilor de profilare publicitară. Cum aceste cookie-uri sunt plasate de servicii controlate de noi (nu însă şi de brandul care îş i face publicitate), rezultă că profilarea (care este o prelucrare de date personale) prin intermediul acestor cookie – uri este efectuată de noi ca operator de date.

Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând https://www.google.com/settings/ads .

 

7.2 Ce cookie-uri folosim?

 

Cookie-urile plasate atunci când accesaţi pagina noastră sunt urmatoarele:

(a) Cookie-uri strict necesare

 

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

cookie_desclimer

este folosit pentru popup-ul de avertizare cookie

1 an

 

(a) Cookie-uri de analiză trafic:

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Google

Analytics

_ga

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

2 ani

Google

Analytics

_gid

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

24 ore

Google

Analytics

_gat

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

1 minut

Google

Analytics

AMP_TOKEN

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

până la 1 an

Google

Analytics

_gac_<property-id>

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

90 zile

Google

Analytics

__utma

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

2 ani

Google

Analytics

__utmt

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

10 minute

Google

Analytics

__utmb

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

30 minute

Google

Analytics

__utmc

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

Închiderea

browserului

Google

Analytics

__utmz

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-cheie utilizate.

Cititi si politica Google de  protectia datelor personale in cadrul Google Analytics.

În plus, puteti citi mai multe detalii  despre cum foloseste google serviciul de  analiza de trafic si cookie-urile plasate.

6 luni

 

 

trafic.ro

trafic_h

Se foloseste pentru colectarea de statistici pseudonimizate, agregate despre interactiunea

utilizatorului cu site-ul

23 ani

trafic.ro

trafic_ranking

Se foloseste pentru colectarea de statistici pseudonimizate, agregate despre interactiunea

utilizatorului cu site-ul

22 ani

trafic.ro

trafic_v

Se foloseste pentru colectarea de statistici pseudonimizate, agregate despre interactiunea

utilizatorului cu site-ul

1 zi

trafic.ro

TRAFIC

Se foloseste pentru colectarea de statistici pseudonimizate, agregate despre interactiunea

utilizatorului cu site-ul

sesiune

 

(b) Cookie-uri reţele sociale:

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viață

Facebook

a11y, act, csm, P, presence, s,

x-referer, xs, dpr

Identificare utilizator, preferinte utilizator

Facebook

datr

Contine ID-ul browserului (folosit

pentru securitate)

2 ani

Facebook

fr

encriptare id browser plus facebook id (folosit pentru

securitate)

3 luni

Facebook

c_user

contine id-ul de facebook al

vizitatorului (securitate

si integritate)

1 luna /sesiune

 

Youtube

GED_PLAYLIST_ACTIV ITY,APISID,

GEUP, HSID,

LOGIN_INFO, NID, PREF,

SAPISID, SID, SSID,

SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide

Afişarea conţinutului

din Youtube.

YouTube colectează datele utilizatorilor prin intermediul videoclipurilor încorporate în site-uri web, care sunt agregate cu date de profil din alte servicii Google, pentru a afișa publicitate direcţionată

vizitatorilor web dintr-o gamă largă de site-uri proprii și de pe alte

site-uri web.

Până la 5 ani

 

 

Twitter

auth_token

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

15 ani

Twitter

twll

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

5 ani

Twitter

secure_session

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

15 ani

Twitter

guest_id

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

18 luni

Twitter

__utma

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

18 luni

Twitter

remember_checked

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

5 ani

Twitter

remember_checked_on

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

5 ani

 

(c) Cookie-uri de profilare publicitară: nu sunt

 

7.3 Opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile

 

Opţiunile privind cookie-urile sunt configurabile din cadrul site-ului nostru – puteţi alege nivelul dorit, cel implicit fiind de acceptare doar a cookie -urilor necesare. Utilizarea acestor setări pe site-ul nostru poate să nu ducă la ştergerea cookie-urilor deja setate.

Puteţi şterge cookie-urile din setările browserului web, aşa cum este descris mai jos; totuși, această opțiune duce la ștergerea cookie -urilor persistente care v-ar putea stoca preferințele și setările personalizate de pagina noastră, ceea ce va conduce la nevoia de a reface selecţia (şi eventual a vă re-autentifica în conturi).

Reţineţi şi că browser-ul dumneavoastră vă poate permite să specificați ce pagini de internet au întotdeauna sau nu au niciodată permisiunea de a folosi cookie-uri.

Puteți găsi detalii suplimentare privind modul în care puteți șterge cookie -urile sau modul
în care puteți gestiona cookie-uri pe diferite browsere accesând link -urile de mai jos:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web și iOS.

IAB a oferit pagina de internet de mai jos pentru a furniza în mod special informații privind problemele de confidențialitate legate de publicitatea pe Internet:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Informații cuprinzătoare legate de modul în care organizațiile utilizează cookie -uri sunt
disponibile pe: www.allaboutcookies.org

 

8. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

 

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului.

 

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. 1music.ro Vezi politica de confidenţialitate
alertcookie1m, rmac, prv_level
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Trafic traffic.ro Vezi politica de confidenţialitate
trafic_h, trafic_ranking, trafic_v, TRAFIC
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica noastră de cookie-uri și de prelucrare a datelor tale